“De activiteiten van Peter Lauteslager in Oost-Europa hebben mij verrast en ontroerd. Dankzij zijn werk ontstaat er een ware cultuuromslag in die landen. Het geeft een goed gevoel daar een bijdrage aan te kunnen leveren”

Len Dingler-van der Wal (commissie Oost Europa Lions Nederland)

Internationaal

In Oost-Europa worden veel pasgeboren kinderen met het syndroom van Down nog afgestaan aan babyhuizen of pleeggezinnen. Belangrijkste oorzaak is de beperkte kennis bij ouders en zorgverleners over de ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen. Er is nauwelijks zorg en ondersteuning aan ouders die hun kinderen thuis zelf op willen voeden.

Dankzij de cursussen die Peter Lauteslager verzorgt in Europa, Azie en Zuid-Amerika wordt het mogelijk voor ouders om hun kind thuis groot te brengen. En daar blijkt enorm veel behoefte aan te zijn. Peter Lauteslager verzorgt ouderbijeenkomsten en leidt professionals op om te behandelen, maar ook om cursussen in eigen land te geven.

Voor die bijeenkomsten en cursussen is financiële ondersteuning nodig. Dankzij Downkids International, Stichting Disabillity Support en ’s Heeren Loo Zorggroep is het voor Peter Lauteslager mogelijk om zijn kennis en vaardigheden voor Oost-Europa in te zetten. De sponsororganisaties financieren bijvoorbeeld salarissen van de trainers, reis- en verblijfskosten, vertaal– en drukkosten, etc.