“Door de BVK-behandelingen ontwikkelde mijn zoon David zich motorisch beter dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Hij ging steeds makkelijker bewegen en daardoor ook spelen. Het intensieve contact dat wij met David hadden tijdens de behandelingen heeft ook duidelijk een positieve uitwerking op zijn algehele ontwikkeling gehad.”

Een ouder

Home

De BVK-methode is een uiterst praktische manier om de motorische ontwikkeling van jonge kinderen met het syndroom van Down te begeleiden. Met een kinderfysiotherapeut als coach leren ouders om spelenderwijs de motoriek van hun eigen kind thuis te stimuleren. Deskundigheid van ouders en plezier in bewegen van kinderen staan bij de BVK-methode centraal.

Kinderfysiotherapeut dr. Peter Lauteslager, verbonden aan ’s Heeren Loo in Ermelo, heeft onderzocht welke specifieke problemen jonge kinderen met het syndroom van Down (tot 5 jaar) hebben in hun motorische ontwikkeling. Op basis daarvan ontwikkelde hij de motorische test ‘Basismotorische vaardigheden van Kinderen met het syndroom van Down’, de BVK. Daaraan koppelde Lauteslager een behandelingsmethode. De behandeling is rechtstreeks af te leiden uit de motorische test. Wetenschappelijk onderzoek laat uiterst positieve resultaten zien van de test en de daarmee samenhangende behandelingsmethode.

Deze unieke combinatie van meten en behandelen blijkt zeer effectief en praktisch goed toepasbaar. Niet alleen voor kinderfysiotherapeuten, maar ook voor de ouders die uiteindelijk zelf met hun kinderen aan de slag gaan. In 2000 promoveerde Peter Lauteslager op de BVK-methode aan de Universiteit van Utrecht.