“De ontmoeting met Koen, een baby met het syndroom van Down, is de aanleiding geweest voor mijn BVK-methode . De ervaringen met Koen zijn inmiddels omgezet in een praktische methode met mooie resultaten bij de vele kinderen die ik inmiddels heb behandeld.”

Peter Lauteslager

Achtergrond Lauteslager

Dr. Peter E.M. Lauteslager (1958) behaalde in 1981 zijn diploma als fysiotherapeut en werkt sindsdien voor ’s Heeren Loo in Ermelo, een centrum voor zorgverlening, innovatie en advies voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vanaf 1991 verschenen publicaties van zijn hand over de motorische ontwikkeling van kinderen met het syndroom van Down. In die periode werkte hij part-time als wetenschappelijk onderzoeker en participeerde in activiteiten van de Universiteit Utrecht en de landelijke onderzoeksschool ISED (Institute for the Study of Education and Human Development). In 1996 verscheen zijn publicatie ‘Test van Basismotorische Vaardigheden van Kinderen met het syndroom van Down: onderzoek naar betrouwbaarheid en construct-validiteit’ in het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. Deze publicatie werd in 1998 bekroond met de ISED-artikelprijs.

In 2000 promoveerde Peter Lauteslager op de BVK-methode (beschreven op deze website) die bestaat uit een meetinstrument en een behandelingskader voor jonge kinderen met het syndroom van Down.

Koen
Peter Lauteslager behandelde in de aanvangsperiode een baby met het syndroom van Down: Koen. Ondanks dat er toen weinig kennis en ervaring was op dit gebied, leidde zijn behandeling uiteindelijk tot verrassende resultaten. Koen veranderde van een slappe baby in een ondernemende, kruipende peuter. Die ervaring is de aanleiding geweest voor zijn zoektocht naar passende fysiotherapie voor kinderen met het syndroom van Down.